Skip to main content

Stories i Uppsala län inom energi miljö trygghet life science hållbar utveckling IT

STUNS är stolta att presentera Stories, ett koncept där studenter från universiteten i Uppsala genomför projektarbeten eller praktik med utgångspunkt från hållbarhetsutmaningar i näringsliv och samhälle.

Hur funkar Stories?

STUNS är en stiftelse som arbetar för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle för att främja en hållbar utveckling. Ett sätt vi göra detta på är samverkanskonceptet Stories där studenter tar sig an dagsaktuella hållbarhetsutmaningar.

STUNS  utreder och identifierar utmaningar hos företag och organisationer i Uppsala län. Utmaningarna formateras som case som skickas ut till lämpliga program på Uppsala universitet och SLU (idag samarbetare vi med ca 17st). Casen kan studenter ta sig an under examensarbete, projektarbete eller praktik. När studenterna antingen valt ett Stories-case eller blivit tilldelad ett kopplar STUNS ihop dem med uppdragsgivaren, som kallas för behovsägare. Behovsägaren vägleder studenterna i projektet och stöttar med den kunskap och material som finns att tillgå. Studenterna kommer även ha en kontaktperson på STUNS som stöttar samarbetet och som vanligt har studenterna en handledare via universitet som ansvarar för det akademiska. 

Studenterna kommer att lösa verkliga problem i länet och därmed bidra till lösningar för en hållbar utveckling. Behovsägare behöver utmanas att tänka och arbeta utanför de traditionella ramarna så här finns möjligheten för studenterna att nå ut med kreativa lösningar och idéer!

Stories avslutas, oavsett när arbetet sker, med ett event vi kalla Stories Take-off. Event sker i syftet att sprida de utredningar och lösningar som tagits fram och sker i slutet på maj varje år. Till eventet är behovsägare, STUNS samarbetspartners, kursansvariga och andra från näringslivet och samhället inbjudna. Läs mer om Stories Take-off under “Event och anmälan”.

 

Information för behovsägare

Vilka driver Stories?

Stories är ett samarbete mellan STUNS, universiteten i Uppsala och uppdragsgivare i närlingsliv och samhälle, det vi kallar för behovsägare. STUNS arbetar för samverkan i Uppsalaregionen och vill koppla ihop människor som tillsammans kan lösa de behov och utmaningar som idag finns i samhället.

Hur går det till?

Stories inkluderar projektarbeten, praktiker och kandidatarbeten vid väldigt många program på SLU och Uppsala Universitet. Oavsett arbete så tilldelas studenterna en eller flera kontaktpersoner hos behovsägaren. Studenterna som gör kandidatarbete genom Stories har sin handledare som vanligt på universitetet. Vi på STUNS följer kontakten mellan studenterna och behovsägaren för att kunna stötta och se till att samarbetet fungerar så bra som möjligt samt för att kunna följa upp projektet efter avslutat studentarbete.

Studenterna kommer som vanligt att ha vissa inlämningar, seminarium och redovisningar via universiteten. STUNS har två event med studenterna, Kick-off och Take-off. Läs mer om eventen under “Event och anmälan” på denna sida.

Kriterier för behovsägare

För att kunna vara behovsägare och delta i stories finns det en del kriterier som behöver uppfyllas. Behovsägaren behöver ha förberett med data, rapporter och dylikt som behövs för projektet, samt ha en plan för hur utredningen ska tas vidare hos verksamheten. Behovsägaren måste också kunna lägga i snitt minst 1–2 timmar i veckan på att handleda studenterna, mer tid i början och slutet. Kick-off och Take-off eventen är en synnerligen viktig del av stories. Det är ett ypperligt tillfälle att visa upp ert företag eller organisation, och få en närmare relation till akademin. Behovsägaren måste också kunna erbjuda relevant platsbesök inom projektet för studenter. Viktigt att tillägga är att behovsägaren inte ansvarar för den akademiska delen av projektet, det vill säga rapportens upplägg och innehåll.

Vad händer efter stories?

Behovsägare behöver som sagt ha en plan från start för hur utredningen ska tas vidare hos verksamheten. Till en början kan en presentation hos verksamheten vara ett bra sätt att få spridning internt. Hos STUNS finns möjligheten att anställa studenter på deltid för att fortsätta deras arbete med projektet hos behovsägaren, det vi kallar för STUNS Academy. Läs mer om detta under Vad händer efter Stories?.

Event och anmälan

Event som ingår i Stories

Eventen är endast för studenter som har projekt eller praktik inom Stories. Se riktlinjer för behovsägare och övriga intresserade under varje event.


Stories Kick-off, 30e mars

Gäller endast studenter och behovsägare som gör kandidatarbete eller praktik under period 4.

Ett uppstartsevent hos Bjerking där studenterna och behovsägarna inom Stories träffas följt av inspiration, information och deadlines. Kickoffen kommer vara uppdelad i två pass och ni kommer få information om vilket pass som tillhör er i anmälan.

Plats: Bjerking, Kungsgatan 36a, Uppsala
Tid: kl.13.00-14.30, kl.15.00-16.30
Anmälan: Klicka här


Frukost-event: Pitch-workshop inför Take off, 11e maj

Gäller alla studenter.

En workshop tillsammans med Drivhuset där studenterna får verktyg och tips inför pitchande under Take-off eventet. Bjuds på frukost av Café by The Kitchen Club mellan 8.30 och 9.00 Läs mer om ramarna för presentationerna här!

Plats: Magasin X
Tid: 8.30-11.00
Anmälan: Klicka här


Stories Take-off, 31e maj

Gäller alla studenter.

Ett slutevent tillsammans med Arenor Och Fastigheter för Stories 2023 med presentationer, samtal och mingel. Här är Stories-studenter, behovsägare, universitetsrepresentanter och övriga intresserade välkomna. Ni kan läsa mer om eventet här.

Plats: VIP-lokalen, Studenternas
Tid: 13.00-16.00
Anmälan student och behovsägare: Klicka här
Anmälan övriga: 
Klicka här

Mall för case till behovsägare

Här finns en mall att utgå ifrån när man gör case inom Stories. Skicka sedan caset till kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Mall för Stories-case

Exempel på tidigare case-beskrivningar

Laga eller köpa nytt
Fossilfri krisberedskap
Inventering för demontering
Temperaturkrav
Laddstolpar BRF Gräslöken
Ängsblommor och solceller
Positiv Universitetsnytta
Produktens väg

Inlämningar: presentation och sammanfattning

Pitchpresentation och sammanfattning

Studenterna kommer under projektets slutfas att göra en sammanfattning och en pitchfilm som presenteras här på hemsidan och sprids under eventet Stories Take-off. Läs mer här!

Sista inlämningsdag: 24e maj
Lämna in här: TBA

Vad händer efter Stories?

Efter att ditt projekt eller din praktik är klar finns det fortsatta möjligheter att utveckla ditt projekt. Vissa studenter har startat företag kring sina projekt vilket det finns kostnadsfritt stöd för via UIC och Drivhuset. Andra har fått extra-anställning hos behovsägaren de gjorde sina projekt med. Vi på STUNS anställer ibland studenter från de projekt som har potential att göra verklig skillnad, något vi kallar STUNS Academy.

Läs mer om UIC
Läs mer om Drivhuset
Läs mer om STUNS Academy
830
studenter
210
hållbarhetsutmaningar
10
år

STORIES på 1 minut

Kontakt

Mathilda Ogden, STUNS energi

mathilda.ogden@stuns.se

+46 70 243 49 05