Skip to main content
Studenter som ler framför en dator

STUNS Academy

Vi på STUNS anställer studenter från de case inom Stories som har mest potential att göra skillnad. Dessa studenter jobbar då vidare med sitt projekt med företaget inom ramarna för det som vi kallar STUNS Academy.

Tidigare projekt inom STUNS Academy

För att tydligare kunna påvisa vad vi faktiskt sysslar med på STUNS Academy så följer här tidigare projekt som genomförts.

Undersökning kring utsläpp av mikroplast
Klimatsäkring av skolfastigheter